SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Slovensko prezentovalo v Bruseli ambície a výzvy domácich start-upov

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dnes večer sa v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli konal seminár „Start-up Slovakia“. Podujatie v rámci Európskeho týždňa miest a regiónov OPEN DAYS 2014 pripravili Stále zastúpenie SR pri EÚ, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli a Bratislavský samosprávny kraj (BSK).

 

Cieľom akcie bolo predstaviť pripravovanú koncepciu na podporu ekosystému start-upov na Slovensku a projekt i.e.SMART!, ktorého partnerom je aj hlavné mesto Bratislava. Čítať celý článok…