SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Zoznam výskumných infraštruktúr s rýchlym prístupom pre výskum ochorenia

Aktualita

Oblasti
  • Výskum Covid-19
  • Výskumné infraštruktúry

Ako reakcia na pandémiu COVID-19 viaceré výskumné infraštruktúry vytvorili špecifické služby ako napríklad urýchlený prístup, aby mohli vedci dosiahnuť potrebné výsledky čo najskôr.

Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť výskumnej obci nájsť vhodnú podporu. Na špecializovanej stránke je možné nájsť zoznam výskumných infraštruktúr a ich prostriedkov pre vedcov a laboratóriá pracujúcich na výskume v oblasti ochorenia COVID-19.

Špecializovaná webstránka so zoznamom dostupných výskumných infraštruktúr sa nachádza na tomto odkaze: Research Infrastructures and COVID-19 Research

Všetky výskumné infraštruktúry, ktoré sú otvorené pre zahraničných užívateľov a zahŕňajú národné aj európske infraštruktúry a európske siete či konzorciá sú vyzvané, aby informovali zriaďovateľov tejto webstránky o svojej službe vyplnením dotazníka.

Zoznam je aktualizovaný každodenne, avšak vzhľadom na rýchly vývoj situácie okolo COVID-19 sa odporúča vždy overiť dostupnosť jednotlivých výskumných infraštruktúr na ich vlastnej webstránke.

Túto iniciatívu realizuje CERIC v rámci projektu ACCELERATE financovaného z programu Horizont 2020. Pre viac informácií prosím kontaktujte useroffice@ceric-eric.eu.

Pozrite aj:

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.