SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Výskumný projekt financovaný EÚ prinesie na trh novú rýchlu diagnostiku

Aktualita

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
Summary of the European Commission's response to Corona virus ...

Jeden z prvých 18 výskumných a inovačných projektov financovaných zo zdrojov EÚ na boj proti koronavírusu už prináša želané výsledky. Výskumníci zapojení do projektu HG nCoV19, ktorý bol vybraný na financovanie z výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020 v rámci osobitnej výzvy vyhlásenej v januári, získali povolenie uviesť na trh novú rýchlu diagnostiku COVID-19 v mieste kontaktu s pacientom (point-of-care diagnostics).

V rámci projektu „HG nCoV19“, ktorý spája verejné a súkromné ​​organizácie z Írska, Talianska, Spojeného kráľovstva a Číny, sa vyvinul nový prenosný diagnostický systém na detekciu vírusovej infekcie, ktorý poskytuje presné a spoľahlivé výsledky za 30 minút. HiberGene, írska spoločnosť koordinujúca projekt, dňa 20. mája 2020 oznámila, že získala označenie CE, ktoré je nevyhnutné pre uvádzanie zdravotníckych pomôcok na trh.

Celkový príspevok EÚ na projekt je 930 tisíc EUR, ale firma HiberGene je podporovaná financovaním EÚ už od júla 2000. Vedci využívajú prostriedky programu Horizont 2020 pre účely tohto projektu od polovice februára 2020. Seamus Gorman, generálny riaditeľ spoločnosti HiberGene, uviedol, že „podpora EÚ prostredníctvom programu Horizont 2020 bola mimoriadne dôležitá pri realizácii tohto projektu.“

Diagnostika vyvinutá projektom „HG nCoV19“ používa metódu prípravy vzoriek s nízkou komplexnosťou a môže poskytnúť výsledky vzoriek s veľkým až stredne veľkým vírusovým výskytom, čo umožňuje rýchlu diagnostiku choroby v skorom a vysoko infekčnom štádiu infekcie.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla:
Je to skvelý príklad fungovania výskumu EÚ. Cítim sa povzbudená, keď vidím, že títo vedci čelili takejto výzve, vyvinuli nový diagnostický systém tak rýchlo a splnili jeden z cieľov našej prvej mimoriadnej výzvy. Je kľúčové diagnostikovať koronavírus rýchlejšie a presnejšie, pretože sa tým znižuje riziko ďalšieho šírenia vírusu.

Viac informácií o novej diagnostike si môžete prečítať tu.