SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Stanovisko strategického fóra SFIC k medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu a inovácií v boji proti pandémii

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Strategické fórum pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (SFIC), ktoré je jedným zo špecializovaných zložení Výboru pre Európsky výskumný priestor a inováciu (European Research Area and Innovation Committee, ERAC) zverejnilo svoje stanovisko s názvomInternational R&I cooperation in view of the global COVID-19 pandemic“.

V tomto stanovisku SFIC zdôrazňuje, že k porazeniu pandémie ochorenia COVID-19 bude možné dôjsť jedine pomocou vedy založenej na koordinovanom medzinárodnom úsilí.

SFIC oceňuje rôzne výskumné a inovačné činnosti (vrátane projektov programu Horizont 2020 s 18 projektmi v hodnote celkovo 48,5 milióna EUR), ktoré boli rýchlo zavedené na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, ale tiež zdôrazňuje, že na medzinárodnej úrovni je spolupráca stále nedostatočná.

SFIC preto požaduje mobilizáciu medzinárodného úsilia a vyčlenenie zdrojov na podporu predovšetkým rozvojových krajín v boji s krízou. Navrhované opatrenia zahŕňajú posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií a koordináciu akcií s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami v boji proti COVID-19, vrátane zdieľania výsledkov výskumu a príslušných údajov.

Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (EEAS), členské štáty a asociované krajiny tiež nabáda k lepšiemu využitiu potenciálu nástrojov vedeckej diplomacie, ktoré by mohli prispieť k efektívnejšej výmene informácií týkajúcich sa výskumu.

Celé stanovisko SFIC si môžete prečítať tu.