SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Science Business spustil živý blog k výskumno-inovačným aktivitám v boji proti pandémii

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 narušila v mnohých ohľadoch riadne fungovanie univerzít a výskumných inštitúcií po celom svete. Napriek tomu, práve tieto inštitúcie teraz veľmi tvrdo pracujú na tom, aby našli čo najskôr účinné a efektívne riešenia, ktoré šírenie choroby zastavia, alebo aspoň zmiernia jej účinky.

Kroky EÚ sme Vám zhrnuli v tomto článku a mnohé ďalšie, priebežne dopĺňame na našej stránke. Sledovať však môžete ešte aj živý blog magazínu Science Business, kde nájdete tiež všetky relevantné informácie o súčasnej kríze a jej vplyve na výskum a inovácie. Okrem iného sa dozviete, čo všetko financujú rôzne krajiny na svojej národnej úrovni v boji s ochorením COVID-19 a ako riešia situáciu univerzity, organizácie a výskumné a inovačné inštitúcie po celom svete. V Blogu nájdete aj grantové výzvy z viacerých krajín, ktoré sú vyhlasované priebežne a do ktorých sa tiež budú môcť zapojiť výskumníci a vedci z celého sveta. 

Sledujte živý blog