SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Science Business predstavil nový portál s názvom „Coronavirus R&D Gateway“

Aktualita

Oblasti
  • Výskum Covid-19

Nový portál s informáciami týkajúcimi sa pandémie nového koronavírusu predstavuje online centrum, ktoré sa stalo jednotným kontaktným miestom pre množstvo nástrojov a informačných zdrojov, ktoré podporujú prebiehajúce úsilie o porazenie pandémie ochorenia COVID-19.

Science Business spustil svoj nový webový portál „Coronavirus R&D Gateway“ ako zdroj pre výskumných pracovníkov, spoločnosti, tvorcov politík a širokú zainteresovanú verejnosť. Platforma bola vytvorená v spolupráci s niekoľkými partnerskými organizáciami. Predstavuje jednotné kontaktné miesto pre množstvo nástrojov a informačných zdrojov, ktoré podporujú prebiehajúce úsilie o porazenie pandémie ochorenia COVID-19.

Portál predstavuje vstupný bod do neustále rastúcej databázy, ktorá ponúka vedcom a ich inštitúciám informácie o možnostiach medzinárodného financovania výskumu a vývoja v rámci ich výskumných programov zameraných na koronavírus. Databáza obsahuje výzvy z viac ako 46 krajín a v súčasnosti obsahuje viac ako 226 záznamov.

Portál obsahuje aj najnovšie správy o politikách v oblasti výskumu a vývoja a financovaní v oblasti pandémie, živé spravodajstvo obsahujúce vždy aktuálne udalosti, nahrávky série webinárov Science Business s názvom „Research Futures“ s rozhovormi a virtuálnymi panelmi a tiež odkazy na súvisiace iniciatívy partnerov Science Business, vrátane platformy na vytváranie väzieb „CrowdHelix“, ktorú môžu využívať vedci, ktorí chcú spojiť svoje sily s inými výskumnými tímami.

Portál bude priebežne aktualizovaný o ďalšie zdroje informácií. Každá organizácia, ktorá by chcela na tejto službe spolu so Science Business spolupracovať, je veľmi vítaná. Vzhľadom na rýchlosť a šírku vývoja na všetkých frontoch oblasti výskumu a vývoja v súčasnej dobe je vytvorený portál k včasným a spoľahlivým informáciám dôležitejší, než kedykoľvek predtým.

Viac informácií o portáli je k dispozícii tu.

Návod kde hľadať centralizované informácie o európskom výskume a inováciách v čase koronavírusu nájdete tu.