SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Prostredníctvom partnerstva IMI bolo poskytnutých 117 mil. EUR na liečbu a diagnostiku koronavírusu

Aktualita

Oblasti
  • Výskum Covid-19

Dňa 12. mája 2020, oznámila Európska komisia 8 vybraných výskumných projektov zameraných na liečbu a diagnostiku koronavírusu v rámci zrýchlenej výzvy na predloženie návrhov, ktorú v marci predložilo verejno-súkromné partnerstvo Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (The Innovative Medicines Initiative – IMI).

S cieľom financovať vyšší počet vysokokvalitných návrhov zvýšila Komisia svoj záväzok z programu Horizont 2020 na 72 miliónov EUR (oproti pôvodne plánovaným 45 miliónom EUR). 45 miliónov EUR pritom poskytne farmaceutický priemysel, asociovaní partneri IMI a iné organizácie zahrnuté do projektov, čím sa celková investícia zvýši na 117 miliónov EUR.

Vybrané projekty sú súčasťou spoločnej reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu, ktorú Komisia koordinuje od začiatku krízy. Komisia vyzbierala v rámci darcovskej akcie Coronavirus Global Response 1,4 miliardy EUR (celkovo sa podarilo vyzbierať až 7,4 miliardy EUR), pričom 1 miliarda z tejto sumy sa čerpá a plánuje čerpať prostredníctvom programu Horizont 2020 a zameriava sa na vývoj vakcíny, nových liečebných metód a diagnostických nástrojov proti šíreniu koronavírusu.

Okrem toho od januára 2020 Komisia zmobilizovala celkovo 352 miliónov EUR v rámci programu Horizont 2020. V nich zahrnutých je okrem iného 48,2 milióna EUR pridelených 18 výskumným projektom, ktoré začali pracovať na pripravenosti a reakcii na prepuknutie pandémie, rýchlotestoch, nových spôsoboch liečby a vakcíne.

Päť z financovaných projektov v rámci výzvy partnerstva IMI sa zameriava na diagnostiku a tri na liečbu. Tie, ktoré budú pracovať na diagnostických nástrojoch, majú v úmysle vyvinúť také zariadenia, ktoré by sa dali použiť kdekoľvek, napríklad v ordinácii lekára alebo v pacientovom vlastnom dome, a ktoré môžu priniesť rýchle výsledky už za dobu 14 – 40 minút. Ostatné projekty, ktoré sa zameriavajú na vývoj liečby, sa budú venovať predovšetkým súčasnému prepuknutiu pandémie, no vyvinú tiež značné úsilie, aby sa pripravili na prípadné prepuknutia v budúcnosti.

Celkovo tieto projekty zahŕňajú 94 organizácií, ako sú univerzity, výskumné organizácie, spoločnosti a verejné organizácie. Vo veľkom sa zapájajú aj malé a stredné podniky, ktoré tvoria viac ako 20% participantov a získajú 17% z rozpočtu.

Zoznam projektov, ktoré boli vybrané na financovanie v rámci partnerstva IMI je k dispozícii tu.

Viac informácií nájdete tu.