SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Predĺžený termín uzávierky pre aktualizáciu cestovnej mapy ESFRI 2021 a nová špecializovaná webstránka

Aktualita

Oblasti
  • Výskum Covid-19
  • Výskumné infraštruktúry

Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) sa rozhodlo predĺžiť uzávierku na predkladanie nových návrhov projektov výskumných infraštruktúr na aktualizáciu cestovnej mapy ESFRI 2021. Zároveň predstavuje založenie špecializovanej webstránky o aktivitách a službách výskumných infraštruktúr v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Uzávierka pre predkladanie návrhov do cestovnej mapy ESFRI 2021

Cieľom je poskytnúť žiadateľom viac času na prípravu vysokokvalitných žiadostí. Nový termín uzávierky je 9. september 2020.

Toto predĺženie nastalo s ohľadom na krízu v oblasti verejného zdravia spôsobenej šírením nového koronavírusu, a následný nepriaznivý vplyv na schopnosť výskumných organizácií efektívne medzinárodne spolupracovať. ESFRI však stále plánuje predstaviť svoju novú cestovnú mapu na jeseň 2021.

V súčasnosti ESFRI zhromažďuje informácie o osobitných akciách, službách a prostriedkoch, ktoré výskumné infraštruktúry vytvárajú na uľahčenie výskumu a inovácií v boji proti ochoreniu COVID-19 a jeho dlhodobým následkom. Tieto informácie budú čoskoro zverejnené na webovej stránke ESFRI.

  • Všetky informácie nájdete tu.
  • Viac informácií o aktualizácii cestovnej mapy ESFRI 2021 nájdete tu.

Špecializovaná webstránka ESFRI o aktivitách a službách výskumných infraštruktúr v súvislosti s pandémiou koronavírusu

V súčasnosti zažívame krízu v oblasti verejného zdravia, ktorá za posledné desaťročia nemá v modernej Európe obdoby. Keďže každý deň sú nakazené koronavírusom SARS-CoV-2 tisícky európskych občanov a počet obetí rapídne stúpa, Európa preto potrebuje koordinované úsilie o všetky dostupné znalosti a prostriedky na boj proti tejto pandémii.

Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) je presvedčené, že príležitosti, ktoré poskytujú európske výskumné infraštruktúry na podporu vedecky podloženej reakcie na šírenie ochorenia COVID-19, sú mimoriadne dôležité. ESFRI pomáha vedeckej obci zhromažďovaním informácií o špecializovaných službách, ktoré ponúkajú výskumné infraštruktúry a oznamovaním o všetkých dôležitých činnostiach. Na tento účel zriadilo ESFRI webovú stránku www.esfri.eu/covid-19, kde sa nachádza zoznam odkazov k zozbieraným informáciám.

Táto webstránka má pomôcť k lepšej koordinácii práce v boji proti pandémii COVID-19. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná s príchodom nových informácií. ESFRI vyzýva všetky národné a európske výskumné infraštruktúry, aby poskytli informácie o svojich aktivitách a službách v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré budú následne zverejnené na špecializovanej webovej stránke.

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.