SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Európska podpora inovačných MSP proti COVID-19

Aktualita

V roku 2019 Európska komisia spustila inovatívny celoeurópsky koncept na podporu inovácií v strategických odvetviach – vrátane lekárskych technológií – pod záštitou iniciatívy Open Innovation Test Beds (OITBs). Tieto testovacie zariadenia, ktoré v súčasnosti tvoria tri projekty MDOT, SAFE-N-MEDTEC a TBMED, zhromažďujú jedinečné odborné znalosti a vybavenie od príslušných vedeckých a priemyselných partnerov, aby poskytli synergickú podporu všetkým európskym malým a stredným podnikom (MSP), začínajúcim podnikom, spin-offom a inovátorom s cieľom podporiť ich cestu od výskumu k trhu.

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila mimoriadny stav v spoločnosti aj v ekonomike. V rámci hospodárstva sú obzvlášť malé a stredné podniky vystavené vysokému riziku, najmä tie, ktoré zabezpečujú vývoj inovatívnych riešení, ktoré sú naliehavo potrebné na boj proti účinkom COVID-19 a ktoré pomáhajú kontrolovať možné budúce ohniská.

Z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska si to vyžaduje odpoveď z oblasti výskumu, inovácií a rozvoja technológií. V tejto súvislosti projekty OITB (MDOT, TBMED a SAFE-N-MEDTECH) otvárajú svoje služby bezplatne najlepším vývojárom technológií v tejto oblasti, poskytujú im podporu na zrýchlenie ich vývoja a zároveň im pomáhajú plniť regulačné normy a dosahovať potrebné certifikácie.

Viac informácií:

Webová stránka k priemyselnému výskumu a inováciám Európskej komisie