SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: ERC zverejnila zoznam projektov súvisiacich s výskumom vírusov

Aktualita

 

 

Európska výskumná rada (ERC) oslovila prijímateľov grantov, ktorých témy výskumu na hranici poznania by mohli napomôcť v riešení súčasnej pandémie a potrebného analyzovania dát. ERC  zároveň zverejnila zoznam projektov, ktoré sa zaoberajú témami súvisiacimi s vírusovými ochoreniami, ich prevenciou či riešeniami následkov. 

 

Veda na hranici poznania ponúka spoločnosti výsledky, ktoré by sa už teraz mohli priamo uplatniť na podmienky súčasnej situácie. Vďaka výsledkom výskumu je jednoduchšie pochopiť, predpovedať a tiež obmedziť ohnisko nákazy. 

 

Zoznam podporených ERC projektov je najmä z oblasti molekulárnej biológie, virológie, imonulógie, epidemiológie a dátových vied.

 

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.

 

Viac informácií: