SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: EK zverejnila zoznam 17 vybraných projektov z osobitnej výzvy

Aktualita

Európska komisia zverejnila 17 víťazných projektov z osobitnej výzvy venovanej koronavírusu, ktoré si podelia celkový rozpočet 47,5 milióna EUR.

Vybraných 17 projektov bude pracovať na vývoji:

  • nových vakcín na prevenciu a liečbu ochorenia COVID-19;
  • rýchlych diagnostických testov na rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku, ktoré znížia riziko ďalšieho šírenia vírusu;
  • a nových liečebných postupov;
  • skvalitnenie epidemiológie a verejného zdravia, vrátane pripravenosti a reakcie na epidémie. Tieto projekty pomôžu vyvinúť lepšie monitorovacie systémy s cieľom zabezpečiť efektívnejšiu prevenciu a kontrolu šírenia vírusu.

Zoznam všetkých projektov aj s údajmi o zložení konzorcií tu.