SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: EIT poskytne 60 miliónov EUR pre európskych inovátorov

Aktualita

Oblasti
  • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spustil iniciatívu s názvom „EIT Crisis Response Initiative“, ktorá je súčasťou kolektívneho úsilia EÚ o riešenie krízy spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19.

Správna rada EIT sa rozhodla uvoľniť dodatočné finančné prostriedky vo výške 60 miliónov EUR pre inovátorov, ktorí využívajú riešenia s vysokým dosahom a ktoré riešia túto bezprecedentnú sociálnu a hospodársku výzvu. Financovanie umožní spustenie nových inovačných projektov zameraných na riešenie krízy v rámci projektov patriacich pod nástroj „Pandemic Response Projects“ a podporí vysoko inovatívne začínajúce podniky, scale-upy a malé a stredné podniky (MSP), kľúčové pre rýchle oživenie hospodárstva, sprístupnením dodatočného financovania. v rámci nástroja „Venture Support Instrument“.

Cieľom tohto financovania je priniesť inovácie v oblasti zdravia, zmeny klímy, digitalizácie, potravín, udržateľnej energie, mestskej mobility, výroby a surovín. Osem znalostných a inovačných spoločenstiev EIT, ktoré odrážajú flexibilitu inovačného modelu EIT, reagovalo na krízu výrazným spôsobom a v nadchádzajúcich týždňoch vyhlási ďalšie paneurópske výzvy na posilnenie týchto činností.

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „V čase krízy, ktorej dnes čelíme, musíme zabezpečiť, aby zdroje boli zamerané na rýchle dosiahnutie výsledkov. Zabezpečujeme, aby sa finančná podpora zvyšovala a rýchlejšie sa prerozdeľovala medzi tých, ktorí pracujú na najsľubnejších odpovediach na ťažké otázky, ktoré nám vytvára COVID-19. Vďaka iniciatíve „EIT Crisis Response Initiative“ budú mať inovátori v EÚ ďalšiu podporu, ktorá im pomôže prekonať túto bezprecedentnú situáciu a umožní pokračovať v poskytovaní inovatívnych riešení pre Európu a jej občanov.

V reakcii na túto výzvu EIT, v ktorej sa vymedzujú podmienky a kritériá financovania, predstaví každé zo znalostných a inovačných spoločenstiev EIT portfólio činností, ktoré by sa mohli realizovať v rámci iniciatívy EIT na riešenie krízy. To bude zahŕňať návrhy na nástroj financovania EIT, ako aj projekty na boj proti pandémii. EIT potom vyhodnotí návrhy komunít prostredníctvom zrýchleného postupu a konečný výber sa predloží na rozhodnutie správnej rady EIT.

Všetky informácie o iniciatíve nájdete tu alebo tu.

Sprievodné materiály:

Publikované 19.5.2020