SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COST Open Call 2020: predĺženie termínu predkladania žiadostí

Aktualita

Oblasti
  • Iné
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Dátum uzávierky pre predkladanie projektových návrhov do otvorenej výzvy asociácie COST (European Cooperation in Science and Technology, COST)  na rok 2020 bude predĺžený o 2 týždne.

Pôvodný termín uzávierky bol stanovený na 29. októbra 2020. Nový termín bol stanovený na piatok 13. novembra 2020 o 12:00 SEČ. Rozhodnutie bolo prijaté ako reakcia na mnohé výzvy, ktorým čelia potenciálni žiadatelia počas celého roka 2020 v dôsledku pandémie COVID-19. Otvorená výzva COST predstavuje poslednú príležitosť o financovanie akcií COST v rámci programu Horizont 2020.

Napriek pandémii COVID-19 sa na jeseň roku 2020 po výsledkoch otvorenej výzvy na rok 2019, ktorú dňa 24. marca 2020 oficiálne potvrdil Výbor vysokých úradníkov (CSO) COST, začalo 45 nových COST akcií. Viac ako polovica novo zahájených akcií je zameraných na najmenej 2 vedecké a technologické oblasti OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), pričom 11% akcií sa týka najmenej 3 oblastí. Účastníci, ktorí pochádzajú z krajín mimo Európy tvoria 67%. Z prostredia malých a stredných podnikov a priemyslu pochádza 78% účastníkov.

Priebeh výzvy COST Open Call bol navrhnutý predovšetkým tak, aby bol čo najjednoduchší, s jednostupňovým procesom predkladania žiadostí prostredníctvom platformy e-COST. Akcie COST sú otvorené pre všetky oblasti vedy a techniky, vrátane interdisciplinárnych a novovznikajúcich oblastí, ako aj pre navrhovateľov zo všetkých kariérnych stupňov.

Celú správu nájdete tu.

Viac informácií: