SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COST Info Day

Aktualita

V mene organizátorov si vás dovoľujeme pozvať na COST Info Day, ktorý sa uskutoční 20. marca 2015 na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava.

COST vyhlásila začiatkom tohto roku nové výzvy na podávanie projektov, do ktorých sa môžu zapojiť vedci a výskumníci zo všetkých sektorov, vrátane súkromných firiem.

V rámci informačného dňa sa účastníci budú môcť dozvedieť všetky informácie o COST, o vyhlásených a pripravovaných výzvach, ako pripraviť projekty a skúsenosti úspešných slovenských výskumníkov v akciami COST.

Informačného dňa sa zúčastnilo viac ako 110 participantov.

Program                       

2055>Prezentácie

Fotografie                      

2020,““>Registrácia