SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Cena EÚ pre ženy – inovátorky

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie (EIC)

Dávame vám do pozornosti ďalšiu edíciu Ceny EÚ pre ženy inovátorky. Cena sa udeľuje štyrom najlepším ženám podnikateľkám, ktoré sa snažia svojimi inováciami robiť svet lepším a svojím príkladom inšpirujú ostatných, aby ich nasledovali.

Cieľom súťaže je zviditeľnenie žien, ktoré významne prispeli do vedy, výskumu a inovácií. Ocenenie uznáva veľkú úlohu žien v prinášaní významných inovácií na trh a oceňuje mimoriadne výsledky podnikateliek, ktoré stoja v čele inovatívnych spoločností. Cena EÚ pre ženy inovátorky sa tiež usiluje zvýšiť povedomie o väčšej potrebe žien podnikateliek v tejto oblasti a tiež vytvoriť silné vzory pre ženy a dievčatá. Často sú totiž aj kvôli nedostatku viditeľných ženských vzorov ženy odrádzané od profesií v oblasti vedy a technológií.  

Cenou je finančná odmena až do výšky 100 000 EUR, ktorá sa každoročne udeľuje štyrom európskym ženám, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inováciu. Do súťaže sa môžu zapojiť ženy z členských krajín Európskej únie, rovnako ako aj z pridružených krajín k programu Horizont 2020.

Podrobnosti o cene EÚ pre ženy inovátorky a možnostiach, ako sa zapojiť, nájdete tu.

Pravidla súťaže nájdete tu.

Vzor prihlášky nájdete tu.

Uzávierka pre podávanie žiadostí je 30. jún 2021.

Súvislosti

V súčasnosti ženy predstavujú celosvetovo iba 30 % pracovníkov vo výskume a iba 35 % zo všetkých študentov v STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) odboroch sú ženy. Podľa údajov z roku 2018, z takmer 15 miliónov vedcov a technikov v Európskej únii až 59 % sú muži. Viaceré štúdie tiež zistili, že ženy v STEM odboroch menej publikujú svoje práce, sú menej platené za ich výskumy a nepokročia vo svojej kariére tak ďaleko ako muži. Napriek niektorým prekážkam ženy a dievčatá pokračujú vo vedení inovácií a priekopníckych výskumov.

Na Slovensku boli a sú viaceré iniciatívy na podporu žien vo vede, a to napríklad: projekt „Aj ty v IT“ alebo projekt L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku.

Zdroj: SLORD