SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Často kladené otázky k Twinningu

Aktualita

Oblasti
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Koncom roku 2014 EK predĺžila termín podávania projektov vo výzve Twinning, a to na 7. mája 2015. EK v súčasnosti zverejnila novú verziu často kladených otázok (FAQs) so 41 odpoveďmi na otázky a jedného dodatku, ktorý poskytuje žiadateľom dodatočné informácie pre prípravu projektov.

Často kladené otázky si môžete stiahnuť tu.

Všetky informácie k Twinningu môžete nájsť na Participant portale EK.

Informácie k tematickej oblasti Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti môžete nájsť tu.

Informácie, k Šírieniu excelentnosti a rozširovaniu účsti, ktoré pripravil SLORD môžete nájsť tu.