SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

BBI JU zahajuje 22 projektov na podporu zelenej obnovy Európy

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU) (Bio-based Industries Joint Undertaking – BBI JU) podpísal grantové dohody s projektmi vybranými na financovanie v rámci projektovej výzvy z roku 2019. 22 nových projektov, na ktorých sa zúčastní 218 príjemcov z 27 členských štátov EÚ a asociovaných krajín, získa finančnú podporu v hodnote 106 miliónov EUR.

Medzi úspešných príjemcov patrí aj jedna organizácia zo Slovenska. Spoločnosť Nexis Fibers, a.s. sa zúčastňuje na pilotnom projekte Glaukos, ktorý vyvinie inovatívne textilné vlákna a textilné povlaky, ktoré spoja vynikajúce environmentálne vlastnosti s primeranými technickými charakteristikami. Dôraz sa v projekte pritom kladie na elimináciu významných znečisťovateľov oceánov prostredníctvom mikroplastov, pričom dvomi najčastejšími zdrojmi týchto mikroplastov sú rybárske výstroje a oblečenie.

Zoznam všetkých projektov si môžete pozrieť tu. V prípade záujmu o samotný projekt zo zoznamu môžete vyhľadať daný projekt na platforme CORDIS.

Vďaka vývoju nových biologických produktov a zvýšeniu efektivity využívania zdrojov posilnia projektové konzorciá európske odvetvie priemyslu založeného na biotechnológiách. Nové projekty spoločného podniku BBI JU prispejú k zníženiu emisií skleníkových plynov, zlepšia podnikateľské príležitosti a vytvoria pracovné miesta vo vidieckych aj mestských oblastiach. Novo podpísané projekty zahŕňajú tiež štyri strategické orientácie definované v Strategickom inovačnom a výskumnom programe (SIRA).

Výzva na predkladanie návrhov projektov pre rok 2020, ktorá ponúka podporu vo výške 102 miliónov EUR, je otvorená do 3. septembra 2020. Návrhy môžu predkladať aj slovenskí záujemcovia.

Viac informácií je k dispozícii na stránke Spoločného podniku BBI JU tu.