SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Anders Dam Jensen je novým výkonným riaditeľom EuroHPC

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
  • Informačné a komunikačné technológie
  • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Anders Dam Jensen sa stal výkonným riaditeľom Spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC JU). Do tejto pozície ho vymenovala Správna rada podniku. Po dvoch rokoch od založenia spoločnosti, od 24. septembra 2020, je spoločný podnik EuroHPC už samostatne zodpovedný za svoju činnosť a disponuje svojim vlastným rozpočtom. Predtým za jeho riadenie zodpovedala Európska komisia.

Anders Dam Jensen získal magisterský titul (M.Sc.) v odbore inžinierstvo (špecializácia elektronika a informatika) a titul MBA na Dánskej technickej univerzite. Profesionálnu kariéru začal 10-ročnou inžinierskou prácou pri vývoji výpočtového hardvéru a softvéru pre vstavané systémy. Následne úspešne prešiel na vysoké manažérske pozície v sektore IKT.

Súvislosti

Spoločný podnik EuroHPC bol založený nariadením Rady EÚ z roku 2018. Do iniciatívy je v súčasnosti zapojených 32 európskych krajín, ktoré združujú svoje zdroje so zdrojmi EÚ a partnermi súkromného sektora, s cieľom učiniť EÚ svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

Poslaním EuroHPC je vývoj, nasadenie, rozšírenie a údržba integrovanej svetovej triedy superpočítačovej a dátovej infraštruktúry v EÚ, a tiež rozvoj a podpora vysoko konkurenčného a inovatívneho HPC ekosystému.

Cieľom spoločného podniku EuroHPC je začiatkom roku 2021 vybaviť EÚ petascalovou infraštruktúrou (schopnou dosiahnuť aspoň 1015 výpočtov za sekundu), ktorá je predchodcom exascalových superpočítačov (schopných dosiahnuť aspoň 1017 výpočtov za sekundu) a vyvinúť potrebné technológie a aplikácie na dosiahnutie plne exascalových schopností v priebehu rokov 2022/2023.

Viac informácií: