SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Aktuálny stav asociačného procesu tretích krajín k programu Horizont Európa

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Výskumné infraštruktúry

Európska komisia pripravila prehľad aktuálneho stavu rokovaní o asociácii krajín mimo EÚ k programu Horizont Európa.

Od decembra 2021 majú platné asociačné dohody Gruzínsko, Island, Izrael, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko.

Dohody boli podpísané aj s Arménskom, Bosnou a Hercegovinou, Kosovom a Ukrajinou. V súčasnosti prebiehajú vnútroštátne ratifikačné postupy a očakáva sa, že čoskoro nadobudnú platnosť. Tieto dohody majú retroaktívny účinok od 1. januára 2021.

Rokovania boli ukončené s Albánskom, Faerskými ostrovmi a Tuniskom. Tieto dohody ešte čakajú na podpis.

Spojené kráľovstvo bude pridružené prostredníctvom protokolu k dohode o obchode a spolupráci.

Rokovania pokračujú s Marokom a prebiehajú aj prieskumné rozhovory s Kanadou.

Celý prehľad, ktorý bude pravidelne aktualizovaný, nájdete tu.

Všetky ďalšie informácie o asociácii krajín mimo EÚ k programu sú dostupné na tejto stránke Európskej komisie.

Zverejnené 5.1.2022, aktualizované 11.1.2021, slord