SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Aktualizácia často kladených otázok na platforme ERA Corona

Aktualita

Platforma ERA Corona v rámci portálu Funding & Tenders je miestom oficiálnych odpovedí na často kladené otázky (FAQ) v súvislosti s krízou ochorenia COVID-19 a riadením projektov programu Horizont 2020.

FAQ obsahuje opakujúce sa otázky zaslané rôznym orgánom: Research Enquiry Service and Participant Validation, IT Helpdesk, eProcurement Helpdesk, koordinátorom jednotlivých výziev a sieti národných kontaktných bodov (NCP) pre program Horizon 2020. Sekcia FAQ je pravidelne aktualizovaná o nové otázky a odpovede.

Najnovšie Európska komisia aktualizovala sekciu o dva nové články odpovedajúce na otázky:

1. Prispeje EÚ na platy výskumných pracovníkov pracujúcich v rámci programu Horizont 2020 po dobu, keď nemohli pracovať v dôsledku opatrení na obmedzenie šírenia COVID-19?

Otázka adresuje riadenie osobných nákladov v prípade, kedy pracovníci nemajú možnosť práce z domu, avšak musí im byť vyplácaný ich príjem. Pre niektoré projekty bola táto záležitosť problematická, keďže za normálnych okolností nebolo možné tieto náklady vykazovať ako náklad hradený z prostriedkov EÚ. Článok uvádza, že bude možné tento pracovný čas vykázať ako absenciu z výnimočných dôvodov. Celá odpoveď TU.

2. Ako môžu príjemcovia v dôsledku vypuknutia ochorenia COVID-19 riešiť možné oneskorenia pri dokončovaní projektových úloh, aby bolo konzorcium schopné predložiť záverečnú správu a prijať finančné prostriedky?

Príjemcovia musia prijať kroky v závislosti od toho, či už presiahli alebo nie 90% grantu, na ktorý mali nárok. Celá odpoveď TU.

Návod kde hľadať centralizované informácie o európskom výskume a inováciách v čase koronavírusu nájdete tu.