SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Aj Slovensko má zastúpenie medzi finalistami European Social Innovation Competition

Aktualita

Všetci finalisti, ktorí sa dostali do užšieho výberu, reprezentujú projekty sociálnych inovácií s inšpiratívnymi víziami, ako riešiť tohtoročnú výzvu: “boj proti energetickej chudobe”. Európska súťaž sociálnych inovácií 2023 podporuje riešenia navrhnuté sociálnymi inovátormi na boj proti energetickej chudobe v najširšom zmysle slova. Medzi 15 finalistami nájdeme riešenia zamerané na monitorovanie, cenové modely, výrobu, spotrebu a úspory energie, renovácie, energetické komunity a spoločné investície.

Súťaž je určená pre sociálnych inovátorov z členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa. Členovia poroty hodnotili všetky žiadosti podľa týchto kritérií:

  1. Stupeň inovácie: miera, do akej je každý nový produkt, služba alebo model nový pre daný kontext v súvislosti s výzvou súťaže. Nápad musí byť nový a inovatívny v danom sociálno-ekonomickom a geografickom kontexte;
  2. Vplyv: potenciál návrhu riešiť výzvu súťaže (boj proti energetickej chudobe). Uchádzač musí preukázať, ako navrhované riešenie prispeje k riešeniu výzvy;
  3. Udržateľnosť: finančná a environmentálna udržateľnosť návrhu;
  4. Škálovateľnosť a replikovateľnosť: potenciál nápadu rozšíriť sa a replikovať, či už na regionálnej, národnej, európskej alebo globálnej úrovni.

Zoznam finalistov v abecednom poradí:

ProjektFinalistaKrajina
RETE ASSIST: the ASSISTance NETwork for Energy PovertyRETE ASSIST – ETSIT
Community Tailored Actions for Energy Poverty Mitigation, ComAct (EUSIC)NADACIA HABITAT FOR HUMANITY INTERNATIONALSK
Empowering Communities: Leveraging Technology for Energy Equity and Community ResilienceZenit Solar tech SLES
Collective advisory assemblies (CAAs) as a socially innovative methodology to support and empower people affected by energy povertyFOCUS DRUSTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ (FOCUS ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT)SI
Énergie Solidaire the endowment Fund and “Énergie Solidaire Occitanie” the programENERGIE SOLIDAIREFR
Ease Their TroublesZELENA ENERGETSKA ZADRUGA ZA USLUGEHR
New ClusterASSOCIACAO JUST A CHANGEPT
Treat energy poverty with some coffee! Activating citizens through local biomass recycling into heating pelletsINCOMMON NON-PROFIT CIVIL LAW COMPANYEL
Narrow Band IoT Technology to detect energy poverty in vulnerable households.CRUZ ROJA ESPANOLAES
No Home Without Energy – empowering vulnerable consumers and agents across the fuel poverty ecosystem to tackle energy vulnerabilityFUNDACION ECOLOGIA Y DESARROLLO(ECODES)ES
Fighting energy poverty in a way that’s good for people and planetSAAMO West-VlaanderenBE
Pop House, a social housing in BolognaPiazza Grande società cooperativa socialeIT
Rolling fund of pre-financed social energy shares makes local renewable energy accessible for allSTAD EEKLOBE
Territorial Renewable Energy EvaluationSTRATEJAIBE
Weemo Renovation Social EUSIC proposalAntoine Fréour (Weemo)FR

Finalisti budú pozvaní na konferenciu Social Innovation Academia v Bruseli (31. januára až 1. februára 2024).

Traja víťazi budú zverejnení 14. novembra 2023 počas slávnostného odovzdávania cien Európskej súťaže sociálnych inovácií v španielskom San Sebastiáne. Každý z nich získa 50 000 EUR.

Viac informácií

Zdroj Innonews.blog, zverejnené 14.9.2023, slord