SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

327 nových grantov ERC Consolidator

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Dňa 9. decembra vyhlásila Európska rada pre výskum (European Research Council, ERC) úspešných žiadateľov v poslednej výzve ERC Consolidator Grant 2020. Finančné prostriedky v celkovej hodnote 655 miliónov EUR sú určené na 327 nových grantov a ich cieľom je podporiť výnimočných výskumníkov pri konsolidácii ich výskumných tímov. Úspešní žiadatelia boli vybraní z celkového počtu 2 506 návrhov, čo predstavuje mieru úspešnosti 13%. Tentokrát sa celé výberové konanie uskutočnilo online spôsobom.

Výskumníčkam-ženám patrí 37% grantov, čo predstavuje najvyšší podiel od samotného začiatku grantovej schémy ERC Consolidator. Podľa ERC bola v tomto kole miera úspešnosti žien (14,5%) vyššia ako miera úspešnosti mužov (12,6%).

Príjemcovia grantu sú 39 rôznych národností, pričom najväčší podiel tvoria občania Talianska (47 grantov), ​​Nemecka (45), ​​Francúzska (27) a Veľkej Británie (24). Projekty budú realizované na univerzitách, výskumných strediskách a v spoločnostiach v 23 rôznych krajinách po celej Európe.

Poprednými miestami realizácie sú Nemecko (50 grantov), ​​Spojené kráľovstvo (50), Francúzsko (34) a Holandsko (29) a Rakúsko (18). Po prvýkrát bude týmto prestížnym grantom financovaný aj projekt lokalizovaný na Ukrajine, ktorá je pridruženou krajinou v rámci programu Horizont 2020. Výskumné projekty navrhované novými príjemcami grantu zahŕňajú široké spektrum tém z oblasti prírodných a technických vied, vied o živej prírode, ako aj spoločenských a humanitných vied.

Granty ERC Consolidator Grants sa udeľujú excelentným výskumným pracovníkom akejkoľvek národnosti a veku s minimálne sedem až dvanásťročnou praxou po ukončení PhD. Výskum sa musí uskutočňovať vo verejnej alebo súkromnej výskumnej organizácii so sídlom v jednom z členských štátov EÚ alebo v pridružených krajinách. Finančné prostriedky v hodnote 2 milióny EUR na grant (v niektorých prípadoch i dodatočný 1 milión EUR na počiatočné náklady) sa poskytujú až na päť rokov a väčšinou pokrývajú zamestnanie výskumných pracovníkov a ďalších zamestnancov na konsolidáciu tímov príjemcov grantu.

Viac informácií: