SLORD

Slovak Liaison Office for Research and Development

V4 training-March 2022 (Twitter Post)
Prihláste sa do 21. februára 2022
V4 hydrogen (Twitter Post)
HE Impact Award
Súťažte o cenu
25 000 EUR
Prihláste sa do 8. marca 2022
Missions info days
Missions experts
Nadácia ESET ~ ERC
External experts_promo
• Pre program Horizont Európa alebo iné európske programy
• Získajte cenné skúsenosti a zaujímavé finančné ohodnotenie
Staňte sa hodnotiteľom európskych projektov
PlayPause
previous arrow
next arrow