SLORD

Slovak Liaison Office for Research and Development

HE Impact Award
Súťažte o cenu
25 000 EUR
Prihláste sa do 8. marca 2022
Missions info days
Missions experts
Nadácia ESET ~ ERC
External experts_promo
• Pre program Horizont Európa alebo iné európske programy
• Získajte cenné skúsenosti a zaujímavé finančné ohodnotenie
Staňte sa hodnotiteľom európskych projektov
soft innovation prize
PlayPause
previous arrow
next arrow